Obie konstrukcje, choć na pierwszy rzut oka bardzo do siebie podobne, pełnią w zdaniach zupełnie inne funkcje. Dlatego, aby użyć formy pasującej do kontekstu ważne jest poznanie znaczenia każdej z nich, w czym pomocne będą definicje i przykłady użycia w zdaniu, które opracowaliśmy. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

za nim

Poprawna pisownia, znaczenie: za nim natomiast to konstrukcja złożona z przyimka za oraz formy zaimka osobowego on, odmienionej w narzędniku i miejscowniku liczby mnogiej. Zaimek za w tym sformułowaniu najczęściej odpowiada za stworzenie wyrażenia, w którym wskazany element znajduje się dalej w stosunku do wyrazu umieszczonego za zaimkiem.

Przykłady poprawnej pisowni

Tęsknota za nim sprawiała, że nie miałam siły ani ochoty na jedzenie, pracę czy jakikolwiek relaks.
Nie wiedząc, że jedzie za nim nieoznakowany radiowóz, dodał gazu.
Tuż za nim w klasyfikacji generalnej uplasował się młody Serb.


Poprawna pisownia

zanim

Poprawna pisownia, znaczenie: zanim to spójnik, występujący w zdaniach podrzędnie złożonych. Jego funkcja to przekazywanie rozmówcy informacji, że zdarzenie, o którym mowa w zdaniu nadrzędnym, nastąpiło wcześniej niż wydarzenie, o którym mówimy w zdaniu podrzędnym.

Przykłady poprawnej pisowni

Zanim zdecyduję się na wyjazd gdzieś, najpierw sprawdzam, co można tam zwiedzić i zobaczyć.
Proszę, porozmawiaj z nim zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów.
Zanim zdążyłam się zorientować w sytuacji, napastnik już uciekał z moją torebką.