Niepoprawna pisownia

ziemii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ziemi

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ziemi jest odmienionym rzeczownikiem ziemia. Oznacza grunt albo podłoże. Odnosi się także do działki budowlanej lub rolniczej. Może być określeniem stosowanym w geografii jako synonim gleby, ale nazywa się w ten sposób również krainy geograficzne.
Słowo ziemi zapisujemy poprawnie przez jedno -i na końcu wyrazu. Można to wyjaśnić za pomocą zasady języka polskiego, która mówi, że wyrazy rodzimego pochodzenia, będące w dopełniaczu, celowniku, a także miejscowniku, należy zapisywać z jednym i na końcu. Ponieważ słowo ziemia, od którego pochodzi ziemi, jest rodzimego pochodzenia, to właśnie dlatego jest zapisywane w ten sposób.

Przykłady poprawnej pisowni

Mężczyzna leżał na ziemi po tym, jak przewrócił się i złamał nogę. Na szczęście ktoś wezwał pogotowie.
Nie każdy lubi zajmować się ogródkiem i sadzić coś w ziemi, na przykład nie jest to hobby dla mnie.
Kiedy Anka kopała w ziemi, żeby posadzić różę, natknęła się na dżdżownicę i uciekła z piskiem.


Niepoprawna pisownia

ziemji

Niepoprawna pisownia