Niepoprawna pisownia

talesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

talerz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tależ

Niepoprawna pisownia