Niepoprawna pisownia

nie dyspozycji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedyspozycji

Poprawna pisownia