Niepoprawna pisownia

poraz kolejny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

po raz kolejny

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie po raz kolejny należy zapisywać rozłącznie. Składa się ono z trzech oddzielnych wyrazów, a cząstkę po raz niezależnie od tego, w jakim zestawieniu występuje, należy zawsze zapisywać oddzielnie. Jest to wyrażenie przyimkowe, które nie utworzyło zrostu.
Po raz kolejny to synonim dla znowu, ponownie, po raz wtóry. Oznacza, iż jakieś wydarzenie powtarza się nie pierwszy raz.

Przykłady poprawnej pisowni

Po raz kolejny urodził się im syn, po trzech chłopakach Ania na pewno wolała mieć córeczkę.
Opowiedział jej po raz kolejny całą historię swojego życia, pragnąc, aby napisała jego biografię.
Studenci poprosili, żeby profesor po raz kolejny wytłumaczył im, jak przebiegają reakcje elektrochemiczne.


Niepoprawna pisownia

porazkolejny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po razkolejny

Niepoprawna pisownia