Niepoprawna pisownia

na srane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nasrane

Poprawna pisownia