Niepoprawna pisownia

ręta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

renta

Poprawna pisownia, znaczenie: renta jest świadczeniem pieniężnym, wypłacanym renciście. Może to być osoba lub rodzina, która uzyskuje takie świadczenia po śmierci bliskiej osoby, na przykład małżonka lub rodzica. Jest to także świadczenie wypłacane przez zakład ubezpieczeniowy osobie, która jest trwałe lub czasowo niezdolna do pracy zawodowej.
Renta odnosi się również do przychodów uzyskiwanych z kapitałów, na przykład odsetek z obligacji.
Renta pochodzi od niemieckiego słowa die Rente. Jest zapożyczeniem, które zostało przyjęte do języka polskiego z niezmienioną pisownią, dlatego powinno być zawsze zapisywane przez en.

Przykłady poprawnej pisowni

Krzyśkowi nie należy się ta renta, wcale nie jest taki chory, jak mówi. On po prostu umie dobrze udawać.
Heniek jest dobrze ustawiony, c miesiąc przychodzi mu renta z obligacji i akcji, w które zainwestował.
Renta rodzinna jest jedynym źródłem dochodu pani Agnieszki i jej dzieci, więc może warto ją podnieść?


Niepoprawna pisownia

renda

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ręda

Niepoprawna pisownia