Niepoprawna pisownia

wkońcu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w końcu

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to jest frazą przysłówkową, czyli takim połączeniem wyrazów, które razem pełnią funkcję przysłówka. Jego znaczenie to: nareszcie, wreszcie, finalnie, w konkluzji, koniec końców, ostatecznie, ale również: właściwie, tak naprawdę.
Należy zapamiętać, że powyższy zwrot zawsze powinien być zapisywany oddzielnie. Nieco mylący może być fakt, że wyrażenie o identycznym znaczeniu i podobnej konstrukcji, czyli wreszcie, zapisujemy razem. Warto uważać, by nie pomylić tych dwóch określeń.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy mógłbyś w końcu zdecydować, co masz ochotę zjeść na obiad?
Na czym w końcu stanęły negocjacje strajkujących pracowników z zarządem?
W końcu udało mi się napisać pierwszych kilka rozdziałów mojej pracy magisterskiej.


Niepoprawna pisownia

fkońcu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wkonicu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w konicu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w końdzu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wkońdzu

Niepoprawna pisownia