Poprawna pisownia

podać w wątpliwość

Poprawna pisownia, znaczenie: podać w wątpliwość oznacza nie wierzyć w coś, wątpić, zastanawiać się nad prawdziwością.
Prawidłowo wyrażenie to zawiera słowo podać, które nabiera w nim znaczenia wyrazić, zgłosić, podobnie, jak w wyrażeniu podać wniosek do sądu.

Przykłady poprawnej pisowni

Ośmielił się podać w wątpliwość jej słowa, co zakończyło się nieprzyjemnościami i zwolnieniem z pracy.
Gdyby naprawdę chciał podać w wątpliwość jej wyniki, pewnie zrobiłby to już kilka dni temu.
Ilekroć muszę podać w wątpliwość cudze twierdzenia, czuję się przez to bardzo niezręcznie.


Niepoprawna pisownia

poddać w wątpliwość

Niepoprawna pisownia