Choć obie wymienione poniżej formy brzmią identycznie, to ich znaczenia się różnią i w żadnym wypadku nie należy stosować ich zamiennie, gdyż byłoby to błędem ortograficznym. Aby uniknąć takiej sytuacji zapoznaj się z przygotowanymi przez naszą redakcję definicjami obu znaczeń, które dodatkowo wzbogaciliśmy o praktyczne przykłady użycia w zdaniach. Jeśli nadal coś będzie niejasne nie zapomnij pozostawić swojego pytania w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

wierze

Poprawna pisownia, znaczenie: wierze to rzeczownik wiara odmieniony w celowniku oraz w miejscowniku liczby pojedynczej. Wiara to przekonanie, że coś jest prawdą, ufność oraz zaufanie w stosunku do rzeczy niepewnych, nie do końca znanych. Mówimy tak również na przekonanie o słuszności twierdzeń dogmatycznych, opierające się na uznaniu ich za objawione przez Boga, inaczej: religia, wyznanie. Potocznie określa się tak również grupę ludzi, w szczególności żołnierzy, często mocno ze sobą zżytych.

Przykłady poprawnej pisowni

Tylko dzięki mojej wierze pogodziłam się ze śmiercią ojca.
Mówiąc Ci o jego zachowaniu, działałam wyłącznie w dobrej wierze.
Wątpliwości i zawahania w wierze doświadczają każdego człowieka, nawet duchownych.


Poprawna pisownia

wieże

Poprawna pisownia, znaczenie: wieże to odmieniony w mianowniku, bierniku i wołaczu liczby mnogiej rzeczownik wieża. Określamy nim wysoką budowlę o małej płaszczyźnie podstawy w stosunku do wysokości. Jest to również nazwa figury szachowej, która może się poruszać wyłącznie w rzędach i kolumnach. Co więcej, wieżą nazywamy także element muzycznego sprzętu, odtwarzający muzykę, zaś w terminologii wojskowej jest to wystający ponad korpus element wojskowych pojazdów, okrętów, umocnień z zamontowanym działem.

Przykłady poprawnej pisowni

W rozgrywce szachowej przeciwko swojemu ojcu stracił już obie wieże.
W oddali majaczyły już wieże zamku, do którego zmierzał rycerz.
W moim mieście wybudowano dwie nowe wieże widokowe.


Niepoprawna pisownia

wjerze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wjeże

Niepoprawna pisownia