Niepoprawna pisownia

lerzy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

leży

Poprawna pisownia, znaczenie: czasownik leży oznacza, że dany przedmiot, zwierzę albo człowiek zachowuje pozycję poziomą, lub też, że zajmuje konkretną pozycję. Wyraz ten wykorzystywany bywa do opisu beznadziejnej sytuacji.
Słowo leży należy zapisywać przez ż. Literę ż zapisujemy wtedy, kiedy w wyrazach pokrewnych wymienia się na spółgłoski: dz, g, h, s, z lub ź. W tym przypadku można utworzyć pokrewną parę leżylegowisko, która warunkuje zapisywanie spółgłoski ż.

Przykłady poprawnej pisowni

Kobieta założyła nową sukienkę i przejrzała się w lusterku, by upewnić się, że dobrze na niej leży.
Stolica Czech, Praga, leży nad rzeką Wełtawą. Jest to piękne, duże miasto, posiadające wiele zabytków i atrakcji.
Chodził po domu i szukał swojego długopisu. Nie wiedział, że leży on w salonie obok krzyżówek.