Poprawna pisownia

nie dotyczy

Poprawna pisownia, znaczenie: nie dotyczy oznacza, iż jakaś cecha nie ma zastosowania w przypadku danej sytuacji, osoby lub przedmiotu. Inaczej można powiedzieć, że dana cecha do nich nie przynależy.
Nie dotyczy zawsze należy zapisywać rozłącznie. Jest to wyraźnie, które tworzyć zaprzeczająca partykuła nie oraz czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej dotyczy, pochodzący od słowa dotyczyć. Zgodnie z zasadami języka polskiego, nie z czasownikami zawsze piszemy oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdybym wiedział, że mnie nie dotyczy ta cała sprawa, w ogóle nie przychodziłbym na spotkanie.
Kasi nie dotyczy zakaz wstępu do mojego pokoju, ale pozostali mają trzymać się z daleka.
Jeśli coś go nie dotyczy, Tomek nawet nie wysila się, by posłuchać o tym przez pięć minut.


Niepoprawna pisownia

niedotyczy

Niepoprawna pisownia