Niepoprawna pisownia

hrapie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chrapie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo chrapie oznacza charakterystyczny, niemiły dźwięk, który wydawany jest podczas spania. Jest wyrazem dźwiękonaśladowczym.
Chrapie należy zapisywać przez ch, ponieważ jest wyrazem pochodzenia prasłowiańskiego – wywodzi się od określenia chrapati. Jego korzenie sprawiły, że wraz z rozwojem polszczyzny słowo przybrało formę chrapać.

Przykłady poprawnej pisowni

Mężczyzna częściej chrapie przez sen niż kobieta, jak podają wyniki badań statystycznych.
Ilekroć Stefan chrapie przez sen, tylekroć Halina nie może się spokojnie wyspać obok niego.
Wiedział, że podczas niektórych nocy bardzo głośno chrapie, co budziło jego wyrzuty sumienia.