Poprawna pisownia

blamaż

Poprawna pisownia, znaczenie: blamażem nazywamy kompromitację, ośmieszenie się, czyjąś dyskredytację.
Wyraz ten został zapożyczony od naszych zachodnich sąsiadów. Po niemiecku blamaż to Blamage. Dla przypomnienia, we współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, która mówi, że wyrazy obcego pochodzenia oraz te zakończone na -aż z założenia powinny być pisane przez ż i reguła ta ma zastosowanie także w przypadku omawianego słowa. Jakiekolwiek pomyłki w zapisie wynikają najczęściej z niedostatecznie starannej jego wymowy, kiedy to wyraźnie słychać w niej dwuznak sz.

Przykłady poprawnej pisowni

Co za blamaż! Teraz przez długi czas żadna wytwórnia nie będzie chciała z nim współpracować.
Pamiętaj, że obietnice składane przed wyborami są najczęściej zwykłym blamażem.
Aby uniknąć blamażu, zastanów się dwa razy, czy będziesz w stanie spełnić swoje obietnicy.


Niepoprawna pisownia

blamasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

blamarz

Niepoprawna pisownia