Poprawna pisownia

gżegżółka

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo gżegżółka należy zapisywać przez dwa ż. Wyraz ten stanowi wyjątek od reguły mówiącej, że po g zawsze mamy zapisywać rz. Jego zapis z wykorzystaniem ż wynika z etymologii. Słowo to zostało zapożyczone z języka czeskiego, gdzie występowało jako: żeżhule, żeżhulka. Do takiej pisowni dodano g, co z kolei może wskazywać na zapożyczenie pruskie lub litewskie od geguże, także sugerującego pisownię przez ż.
Gżegżółka to dawna nazwa kukułki, będącej popularnym ptakiem o cechach pasożyta lęgowego.

Przykłady poprawnej pisowni

W naszym ogrodzie zamieszkała gżegżółka, która codziennie rano budzi nas swoim charakterystycznym kukaniem.
Jedno z najbardziej nielubianych przez niego słów to gżegżółka, której nigdy nie umie zapisać poprawnie.
Gżegżółka to nazwa ptaka, który jest pasożytem lęgowym i podrzuca innym swoje jaja do gniazda.


Niepoprawna pisownia

grzegżółka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

grzegrzółka

Niepoprawna pisownia, wyjątek: polskie nazwisko Grzegrzółka.

Niepoprawna pisownia

gżegrzółka

Niepoprawna pisownia