Niepoprawna pisownia

wyrurznia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyróżnia

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wyróżnia w formie zwrotnej oznacza, że jakiś obiekt albo człowiek ma cechy inne od pozostałych w danym otoczeniu, dzięki czemu jest łatwy do zauważania, rzuca się w oczy, jest charakterystyczny. W innym kontekście oznacza nagrodzenie kogoś za jego osiągnięcia albo traktowanie inaczej, lepiej niż pozostałych osób.
Wyróżnia jest czasownikiem zapisywanym przez óż. Wynika to z jego pochodzenia od słowa różny, które istniało już w języku staropolskim. Najpewniej jego początki sięgają przedrostka roz-, który uwarunkował dzisiejszy zapis tych słów.

Przykłady poprawnej pisowni

Twój pies wyróżnia się na tle pozostałych dzięki temu, że jest rasowy, a tamte to zwykłe kundelki.
Dzisiaj szefowa będzie wyróżniać tych pracowników, którzy mają najlepsze wyniki w ostatnim miesiącu.
Bożena spośród wszystkich swoich dzieci wyróżnia tylko Adama, ponieważ jest z nich najmłodszy.