Niepoprawna pisownia

wyrurznia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyróżnia

Poprawna pisownia