Poprawna pisownia

postkomunizm

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie postkomunizm zawsze powinno być zapisywane łącznie. Jest wyrazem zawierającym przedrostek post-, a zgodnie z zasadami polszczyzny, musi on zawsze być pisany razem z wyrazami, które po nim następują.
Postkomunizm oznacza okres transformacji politycznych i gospodarczo-społecznych, który nastąpił po upadku bloku wschodniego i miał na celu wprowadzenie demokracji. Nurt ten występował w krajach, w których wcześniej panował komunizm.

Przykłady poprawnej pisowni

Postkomunizm charakteryzował się przede wszystkim odbudową wolnego rynku i demokracji.
Nasi rodzice doskonale pamiętają postkomunizm, który był czasem ich największej aktywności.
Postkomunizm odnosi się do nurtu politycznego, łączącego cechy komunizmu i państwa obywatelskiego.


Niepoprawna pisownia

post komunizm

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

post-komunizm

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poztkomunizm

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

postkommunizm

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

postkomunism

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

postkomónizm

Niepoprawna pisownia