Choć oba wyrażenia są łudząco do siebie podobne, zarówno w wymowie, jak i na piśmie, ich znaczenia są zupełnie inne. Aby nie popełnić błędu ortograficznego, konieczne jest zatem zapoznanie się z zasadami stosowania każdego z nich. Pomocne w tym z pewnością okażą się definicje i przykłady użycia obu słów w zdaniach, które nasza redakcja opracowała poniżej. Przypominamy także, że w przypadku pytań językowych można je zadawać w sekcji komentarzy pod opracowaniem – odpowiadamy na wszystkie w możliwie najkrótszym terminie.

Poprawna pisownia

wiesz

Poprawna pisownia, znaczenie: wiesz to forma odmieniona w drugiej osobie liczby pojedynczej, w czasie teraźniejszym, pochodząca od czasownika wiedzieć, oznaczającego: mieć świadomość prawdziwości czegoś, a także posiadać wiedzę na jakiś temat.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy wiesz, że jesteśmy zaproszeni na parapetówkę Pauli i Marka?
Myślałam, że wiesz, że rozstali się już wiele tygodni temu.
Czy wiesz, ile będzie trwał nasz jutrzejszy egzamin?


Poprawna pisownia

wierz

Poprawna pisownia, znaczenie: wierz z kolei to słowo pochodzące od czasownika wierzyć, którego znaczenie to: wyznawać jakąś religię, ufać komuś, uważać, że osoba ta ma rację, a także uważać coś za prawdziwe, mimo braku dowodów na prawdziwość tego. Jest to postać odmieniona w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym.

Przykłady poprawnej pisowni

Wierz mi, nie chciałem, żeby wszystko tak się potoczyło.
Nie wierz we wszystko co Ci mówi, na Twoim miejscu bym jej nie ufała.
Nie wierz w horoskopy, przecież wymyślają je ludzie tacy jak ja i Ty.