Poprawna pisownia

druk

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo druk należy zapisywać przez u. Jest to słowo pochodzenia niemieckiego, wywodzące się od druck. W polszczyźnie zapożyczenia należy zapisywać w jak największej zgodzie z oryginałem, co decyduje o pisowni tego słowa.
Druk to przede wszystkim proces drukowania, czyli nanoszenia znaków drukarskich na stronę. Tą samą nazwą oznaczamy rodzaj zastosowanej techniki drukowania oraz konkretny krój liter. Możemy użyć go w odniesieniu do już gotowego wydruku czy całego dzieła. Jest to również słowo oznaczające deseń na tkaninie.

Przykłady poprawnej pisowni

Basia zaprojektowała nową koszulkę dla swojego chłopaka, na której znalazł się druk z jego ulubionym zespołem.
Drobny druk, którym napisana była duża część umowy, natychmiast wzbudził jego podejrzenia.
Druk nowego wydania gazety już jest w toku, więc nie możemy teraz nic w niej zmienić.


Niepoprawna pisownia

drók

Niepoprawna pisownia