Niepoprawna pisownia

leść

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

leźć

Poprawna pisownia