Niepoprawna pisownia

dwuję

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwóję

Poprawna pisownia