Niepoprawna pisownia

dwuję

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwóję

Poprawna pisownia, znaczenie: dwóję jest to forma rzeczownika odpowiadająca na pytanie biernika: kogo? co? Występuje w liczbie pojedynczej i jest rodzaju żeńskiego. Oznacza negatywną ocenę szkolną.
Dwóję piszemy przez ó, zgodnie z zasadą ortografii według, której ó piszemy, gdy w formie pochodnej słowa wymienia się na o, czyli dwójędwoje.

Przykłady poprawnej pisowni

Panie profesorze kiedy mogę poprawić tę dwóję, którą dostałem z ostatniego zaliczenia z anestezjologii i intensywnej terapii?
Nowak znowu nie zaliczyłeś sprawdzianu, proszę jutro stawić się do szkoły z mamą albo z tatą, w innym przypadku będę zmuszona wystawić ci dwóję na koniec semestru.
Chociaż powtórzyłem wszystkie daty z drugiej wojny światowej, to i tak zawaliłem sprawdzian i znowu dostałem dwóję.