Niepoprawna pisownia

nie chętny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niechętny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niechentny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie chentny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niehętny

Niepoprawna pisownia