Niepoprawna pisownia

nie jednego

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejednego

Poprawna pisownia