Zarówno określenie niejednego, jak i nie jednego, może być poprawne. Każde z nich należy jednak zapisać zgodnie z jego znaczeniem.

Poprawna pisownia

nie jednego

Poprawna pisownia, znaczenie: nie jednego używamy w wyjątkowych sytuacjach, kiedy chcemy podkreślić, że dane wydarzenie dotyczy nie jednej osoby, zwierzęcia lub rzeczy. Odnosi się do sytuacji, kiedy w kolejnej części zdania zostanie sprecyzowane, o jaką liczbę chodzi.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie jednego, ale dwóch chłopaków z tamtego bloku widziała podczas ostatniej awantury na boisku.
Brakowało jej nie jednego, ale trzech pozytywnych wyników do uzyskania tego zaświadczenia.
Nie wiedział, że będzie musiał zajmować się tym nie jednego dnia, ale przez cały kolejny tydzień.


Poprawna pisownia

niejednego

Poprawna pisownia, znaczenie: W większości przypadków, kiedy chcemy ogólnie powiedzieć o większej grupie, bez dokładnego określania liczby osób, zwierząt przedmiotów czy wydarzeń, używamy pisowni łącznej. Nie wymaga wówczas precyzowania, ile dokładnie kryje się pod określeniem niejednego.

Przykłady poprawnej pisowni

Było jej szkoda niejednego dnia, spędzonego na bezowocnym zamartwianiu się i piciu alkoholu.
Spodziewał się po nich niejednego, chociaż nie potrafił ocenić, bo było najbardziej niepokojące.
Niejednego z nich pokonał już w zawodach gry w szachy, dlatego czuł się doskonale i dumnie.