Poprawna pisownia

marzec

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo marzec należy zapisywać zawsze przez rz. Jest to uwarunkowane tradycyjnym pochodzeniem tej nazwy, wywodzonej od łacińskiego słowa Martius, czyli miesiąc Marsa. Ze względu na starodawne pochodzenie od słowa posiadającego r, należy zawsze zapisywać nazwę jako marzec, zgodnie z zasadą wymiany r na rz.
Marzec to trzeci miesiąc w roku kalendarzowym, posiadający 31 dni.

Przykłady poprawnej pisowni

Marzec jest zazwyczaj chłodnym i deszczowym miesiącem w naszym regionie, dlatego go nie lubię.
Marzec jest ulubionym miesiącem małej Agnieszki, ponieważ wtedy wypadają jej urodziny.
W ubiegłym roku marzec zaskoczył nas wyjątkowo ciepłą i słoneczną pogodą, dzięki której wszystko szybko rozkwitło.


Niepoprawna pisownia

mażec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

maszec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

marzedz

Niepoprawna pisownia