Niepoprawna pisownia

herubin

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

cherubin

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie cherubin zostało zapożyczone z języka łacińskiego wraz ze znaczeniem oraz oryginalnym zapisem, stąd należy zawsze pisać je przez ch.
W starożytności w religiach Wschoducherubinami nazywamy skrzydlate istoty nadprzyrodzone na wpół ludzkie i na wpół zwierzęce (o ciele zwierzęcia i ludzkiej głowie), mające za zadanie strzec miejsc kultu. W religii judeochrześcijańskiej cherubin to potężny anioł z najwyższego chóru anielskiego, na różnego rodzaju dziełach sztuki przedstawiany najczęściej w bezpośrednim pobliżu Boga. Terminem tym określa się również młodzieńców o wyjątkowej, delikatnej, dziewczęcej urodzie (jest to dawne znaczenie tego słowa).

Przykłady poprawnej pisowni

Potężny cherubin stojący na obrazie obok Boga zburzył moje wyobrażenia o pięknych, łagodnych twarzach aniołów.
Mój syn przestał już wyglądać jak cherubin – ściął włosy, zapuścił brodę i zaczął nosić okulary.
Jaki ten chłopczyk jest śliczny! Wygląda jak mały cherubin!


Niepoprawna pisownia

heróbin

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cheróbin

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cherupin

Niepoprawna pisownia