Oba wyrażenia występują w słowniku języka polskiego i stanowią różne formy deklinacyjne tego samego słowa bazowego, a mianowicie rzeczownika kafelek. Terminem tym określamy ceramiczną płytkę na ścianie lub podłodze, jest to również zdrobnienie od wyrazu kafel. Żeby nie popełnić błędu polegającego na użyciu formy deklinacyjnej niepasującej do kontekstu zapoznaj się z definicjami każdego z wariantów i przykładami jego poprawnego użycia w zdaniu, a w razie wątpliwości pamiętaj o możliwości zadania naszej redakcji pytania w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

kafelek

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz kafelek to postać mianownikowa danego rzeczownika. Choć stosunkowo często używa się go również jako dopełniacza liczby mnogiej, jest to błąd.

Przykłady poprawnej pisowni

Kafelek na ścianie w łazience wyszczerbił się w dwóch miejscach.
Czy tylko ja widzę, że ten kafelek jest zdecydowanie jaśniejszy niż reszta?
Podczas układania płytek jeden kafelek został położony do góry nogami, co zepsuło cały wzór.


Poprawna pisownia

kafelków

Poprawna pisownia, znaczenie: kafelków z kolei to jedyna dopuszczona przez językoznawców forma dopełniacza liczby mnogiej pochodząca od rzeczownika kafelek.

Przykłady poprawnej pisowni

Uważam, że nie potrzebujemy kafelków na podłodze w salonie – tam można położyć parkiet.
Do wymiany kafelków w łazience zabieram się już od dwóch lat.
Ta podłoga aż prosi się o wymianę. Co najmniej kilka kafelków jest wyszczerbionych.