Niepoprawna pisownia

okarze się

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

okaże się

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to forma czasu przyszłego pochodząca od czasownika zawrotnego okazać się. Jego znaczenie to: dać się poznać jako ktoś lub coś, ale również: stać się stuprocentowo pewnym, oczywistym.
Jedyną poprawną formą zapisu tego wyrażenia jest pisownia przez ż. Wyjaśnia to obowiązująca w języku polskim reguła, która nakazuje zapis ż, kiedy w wyrazie pokrewnym lub w innej formie tego samego wyrazu wymienia się ono na z. W przypadku tego zwrotu: okaże sięokazać się.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wcześniej niż w przyszłym tygodniu okaże się, która firma wygrała przetarg na budowę nowego parku wodnego.
Mam nadzieję, że okaże się być Ciebie wart.
W nowym odcinku serialu okaże się, czy ukochana głównego bohatera przeżyje czy zginie.


Niepoprawna pisownia

okażesię

Niepoprawna pisownia