Niepoprawna pisownia

sprubuj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spróbuj

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie spróbuj to czasownik dokonany spróbować odmieniony w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym. Za jego pomocą określamy czynność jedzenia lub picia niewielkiej ilości czegoś, w celu sprawdzenia jego smaku, ale także sprawdzenie czegoś stanu lub wartości. Spróbować to również postarać się aby coś zrobić lub osiągnąć oraz poważyć się na coś, ośmielić się.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że omawiany wyraz należy do rodziny bezokolicznika próbować. Ten z kolei funkcjonuje w naszym języku już dość długo – po raz pierwszy pojawił się w wydanym w 1916 roku Słowniku Ilustrowanym Języka Polskiego Michała Arcta. Jako że wyrazy rodzime powinniśmy zapisywać zawsze zgodnie z tradycją historyczną, to można założyć, że czwartą głoską wyrazu spróbuj powinno być ó. Jeżeli natomiast chodzi o jego zakończenie, to warto zwrócić uwagę na fakt, iż zalicza się ono do grupy końcówek (-uj, -uje, -uję, -ujesz, -ujemy, -ują), które w myśl zabawnej rymowanki -Uje się nie kreskuje, bo się dostaje dwóję! powinniśmy za każdym razem zapisywać przez u otwarte.

Przykłady poprawnej pisowni

Spróbuj mojego ciasta czekoladowego – wyszło przepysznie.
Proszę, spróbuj nie martwić się tym, co będzie za kilka miesięcy, tylko żyć nieco bardziej teraźniejszością.
Spróbuj z nią porozmawiać, być może przyjmie Twoje przeprosiny.


Niepoprawna pisownia

zpróbuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z próbuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spróbój

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sprubój

Niepoprawna pisownia