Niepoprawna pisownia

klijentów

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

klientów

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo klientów należy zapisywać przez i. Zostało ono zaczerpnięte z języka francuskiego, gdzie zapisywane jest client, lub z niemieckiego, gdzie brzmi Klient. Ze względu na zapożyczenie, należy zapisywać je przez oryginalne i.
Klientów to liczba mnoga słowa klient, występują w dopełniaczu, odpowiadającym na pytania kogo, czego?. Klient to osoba przychodząca do sklepu, punktu usługowego bądź instytucji, która zamierza coś kupić, skorzystać z usług lub załatwić jakieś sprawy. Inaczej interesant.

Przykłady poprawnej pisowni

Od samego rana nie było u nas żadnych klientów, więc dzisiaj nie będziemy mieć dużego przychodu.
Musisz być miły i uśmiechnięty, kiedy obsługujesz klientów, inaczej nie będą chcieli do nas wrócić.
Tych dwóch klientów wydaje mi się podejrzanych, pilnuj, czy przypadkiem czegoś nie kradną.