Poprawna pisownia

nie byle

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie byle zapisujemy osobno. Wyjaśnia to zasada ortograficzna, mówiąca, że partykuła przecząca, w tym przypadku nie, w połączeniu z partykułą byle, musi być zapisywana rozdzielnie.
Nie byle stosowane jest najczęściej do podkreślenia jakiejś cechy; do uwidocznienia, że ktoś nie jest przeciętny, albo rzecz czy sytuacja nie jest mało istotna. W innym kontekście może natomiast wyrażać, że coś jest lub mogłoby być mało znaczące.

Przykłady poprawnej pisowni

To był nie byle jaki konkurs i można w nim było otrzymać bardzo ciekawe, cenne nagrody.
Musisz się bardziej postarać, oczekuję, że to zadanie będzie naprawdę dobrze wykonane, a nie byle jak.
Chyba przygotowywałeś się do tego egzaminu byle jak, bo masz z niego bardzo słabą ocenę.


Niepoprawna pisownia

niebyle

Niepoprawna pisownia