Niepoprawna pisownia

papierz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

papież

Poprawna pisownia, znaczenie: w katolicyzmie papież to biskup Rzymu, prymas Italii, suweren Watykanu i głowa Stolicy Apostolskiej, a jednocześnie całego kościoła. Jest następcą świętego Piotra. Tytuł ten został zaadaptowany do języka polskiego z czeskiego papež, a wywodzi się od łacińskiego pontifex maximus. Jest to tytuł, który wykorzystywany jest także w innych odłamach chrześcijaństwa, na przykład w kościele koptyjskim.
Papież należy zapisywać przez ż na końcu. Oprócz etymologii, można tę pisownię wyjaśnić zasadą wymiany ż na s, z, ź, dz, g lub h w wyrazach pokrewnych do omawianego. Pokrewnym słowem może być przymiotnik papieski, w którym następuje wymiana ż na literę s.

Przykłady poprawnej pisowni

Papież Jan X był głową kościoła katolickiego w X wieku do momentu, w którym został zmuszony do ustąpienia.
Benedykt IX został wybrany papieżem aż trzykrotnie, co było związane z XI-wiecznymi intrygami politycznymi.
Legendy głoszą, iż wybrany w 855 roku papież w rzeczywistości był kobietą o imieniu Joanna.


Niepoprawna pisownia

papiesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

papjeż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

papjesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

papjerz

Niepoprawna pisownia