Poprawna pisownia

pasażer

Poprawna pisownia, znaczenie: pasażer to osoba, która używa środków transportu do przemieszczania się. Jednocześnie sama ich nie prowadzi, a jedynie znajduje się w pojeździe (np. samochodzie, pociągu) lub samolocie, a także na pokładzie statku.
Wyraz pasażer należy zapisywać przez literę ż. Jest to słowo, które zostało zapożyczone z języka francuskiego niemal w oryginalnej wersji. Brzmi tam passager, przy czym we francuskim oryginale g wymawia się w tym wyrazie jako ż. Spowodowało to powstanie pisowni w języku polskim zgodnej z fonetyką.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie była zadowolona, kiedy nieznajomy pasażer zajął miejsce obok niej, liczyła, że całą drogę będzie jechała sama.
Kiedy pasażer zaczął kłócić się z kierowcą autobusu, ktoś wezwał policję, by zapobiec bójce.
Pasażer wsiadł do tramwaju i zapomniał skasować bilet, dlatego siedzący nieopodal kontroler szybko do niego podszedł.


Niepoprawna pisownia

pasarzer

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pasaszer

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pazażer

Niepoprawna pisownia