Poprawna pisownia

sto gramów

Poprawna pisownia, znaczenie: sto gramów to określenie konkretnej masy danego przedmiotu czy produktu. Oznacza jedną dziesiątą kilograma.
Jedyna poprawna wersja tego określenia to sto gramów. Liczby, które kończą się na 0 oraz cyframi od 5 do narzucają poprawne formy jednostek, odmienione przez przypadki i występujące w formie dopełniacza. Jednocześnie, wyraz gram kończy się w mianowniku na twardą spółgłoskę m, która decyduje o tym, że w dopełniaczu liczby mnogiej musi kończyć się na ów.

Przykłady poprawnej pisowni

Sto gramów sera to bardzo mało, starczy tylko na kilka kanapek, więc weźmy od razu dwie paczki.
Mój młody, czarny szczur na razie ważny zaledwie sto gramów, ale bardzo szybko rośnie.
Zabrakło mi stu gramów cukru do tego ciasta. Mógłbyś skoczyć do sklepu po nową paczkę?


Niepoprawna pisownia

sto gram

Niepoprawna pisownia