Niepoprawna pisownia

komurka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

komórka

Poprawna pisownia