Poprawna pisownia

każdy

Poprawna pisownia, znaczenie: każdy odnosi się do wszystkich osób z grupy, o której mówi w danej chwili podmiot. W najszerszym kontekście dotyczy po prostu wszystkich na świecie lub szerokiej populacji, bez wyszczególniania konkretnych osób.
Każdy należy zapisywać przez ż. Wynika to z historycznych uwarunkowań i procesu rozwoju języka. W staropolszczyźnie do zaimka kto dodano końcówkę żdo, a proces ewolucji językowej doprowadził do wykształcenia z nich dzisiejszego słowa każdy.

Przykłady poprawnej pisowni

Każdy z was powinien mnie teraz uważnie posłuchać, ponieważ nie zamierzam powtarzać tego po raz drugi.
Każdy, kogo nie było wczoraj na lekcji, jest zobowiązany do pokazania mi zwolnienia od lekarza.
Jestem pewien, że gdyby każdy z nas miał tyle tupetu, co ty, nigdy nie zostalibyśmy paczką przyjaciół.


Niepoprawna pisownia

karzdy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kaszdy

Niepoprawna pisownia