Poprawna pisownia

jakichkolwiek

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten to odmieniony w liczbie mnogiej, występujący pod postacią dopełniacza lub miejscownika zaimek jakikolwiek. W języku polskim może on pełnić funkcję zaimka nieokreślonego o znaczeniu: pierwszy lepszy, byle jaki, którykolwiek, dowolny, pierwszy z brzegu – przekazujemy nim zatem wiadomość o dowolnej kolejności lub obojętności wyboru czegoś. Za jego pomocą możemy również ocenić negatywnie jakość lub wartość czegoś. Jakikolwiek może być również zaimkiem względnym. Wówczas przekazujemy nim informację, że dana cecha jest nieistotna z punktu widzenia tego, o czym mowa w zdaniu nadrzędnym.
W polszczyźnie istnieje zasada, która nakazuje łączny zapis wyrazów z cząstkami -kolwiek, na przykład: ktokolwiek, cokolwiek, gdziekolwiek. Zgodnie z nią powyższe wyrażenie powinno być zawsze zapisywane razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Jakichkolwiek nie sprawiałby kłopotów, to mój syn i zawsze będę go kochać.
Jakichkolwiek obietnic byś mi nie złożył, więcej Ci już nie uwierzę.
Użyli jakichkolwiek materiałów i uszyli z tego koc. Wygląda beznadziejnie.


Niepoprawna pisownia

jakich kolwiek

Niepoprawna pisownia