Poprawna pisownia

z tej

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

stej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztej

Niepoprawna pisownia