Niepoprawna pisownia

zbiur

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zbiór

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz zbiór zawsze należy zapisywać przez ó. W jego przypadku obowiązuje zasada wymiany ó na o w wyrazach pokrewnych. Mówi ona, iż jeśli wymiana taka jest możliwa należy zawsze zapisywać o z kreską w rozpatrywanym wyrazie. Przykładem pokrewnego słowa, pozwalającego na wymianę na o jest liczba mnoga zbiory.
Zbiór to inaczej kolekcja, zestaw, duża ilość przedmiotów (często podobnych), mnogość. Pojęcie to leży u podstaw tak zwanej teorii zbiorów, stanowiącej jeden z fundamentów matematyki. Każdy zbiór jest jednoznacznie wyznaczony i może być opisany matematycznymi zmiennymi.
W rolnictwie zbiorem nazywamy plony, które zostały uzyskane. W życiu codziennym z reguły odnosi się do pewnego zestawu przedmiotów, wyróżnionych ze względu na wspólną cechę.

Przykłady poprawnej pisowni

Dzisiejszy zbiór nie był zbyt obfity, mam nadzieję, że jutro pójdzie nam lepiej, bo będziemy mieć więcej wprawy.
Ten zbiór kwadratów musicie otoczyć okręgiem. To samo zróbcie z trójkątami i gwiazdkami.
Ten magazyn to po prostu zbiór różnorodnych, starych przedmiotów, z których większość już nie działa.


Niepoprawna pisownia

zbjur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zbjór

Niepoprawna pisownia