Poprawna pisownia

Neli

Poprawna pisownia, znaczenie: forma imienia żeńskiego „Nela”.


Niepoprawna pisownia

Nelii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Nelli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Nelji

Niepoprawna pisownia