Niepoprawna pisownia

nie będący

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niebędący

Poprawna pisownia, znaczenie: niebędący to wyraz, który oznacza, że ktoś lub coś nie posiada odpowiedniej cechy albo nie jest w stanie czegoś robić. Jest to także wyrażenie, które odnosi się do sytuacji, w której ktoś nie przebywa w danym miejscu.
Niebędący należy zawsze zapisywać łącznie. Jest to imiesłów przymiotnikowy, który, zgodnie ze współczesnymi zasadami pisowni takich wyrazów, zawsze musi być połączony z partykułą przeczącą nie.

Przykłady poprawnej pisowni

Niebędący dziś na siłach Tomek zwolnił się wcześniej z pracy, aby pójść do swojego lekarza rodzinnego.
Kamil, niebędący zbyt wielkim fanem piłki nożnej, zazwyczaj nie oglądał w telewizji meczów z kolegami.
Niebędący na miejscu zdarzenia ludzie próbowali dowiedzieć się o nim wszystkiego z mediów.


Niepoprawna pisownia

nie będoncy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebędoncy

Niepoprawna pisownia