Poprawna pisownia

nietypowe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie typowe

Niepoprawna pisownia