Poprawna pisownia

bezużyteczna

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie to należy za każdym razem zapisywać razem. Jest to jeden wyraz i tak należy go traktować. Przedrostek bez- jest trwale połączony z dalszą częścią tego słowa.
Bezużyteczna to przymiotnik w rodzaju żeńskim. Mówimy tak na coś zbędnego, nieprzydatnego, nienadającego się do użytku, zbytecznego, bezwartościowego, coś, z czego nie ma pożytku. Zazwyczaj terminu tego używamy w stosunku do rzeczy, zjawisk, idei, ale niekiedy określamy tak również ludzi.

Przykłady poprawnej pisowni

Musisz nauczyć się płynnie obsługiwać komputer. Bez tej umiejętności będziesz dla naszej firmy bezużyteczna.
Planuję sprzedać tę kamerę na części. Jest zupełnie bezużyteczna, nawet się nie włącza.
Czasami mam wrażenie, że wiedza, którą muszę posiadać na kolokwia, jest kompletnie bezużyteczna.


Niepoprawna pisownia

bez użyteczna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bez urzyteczna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bezurzyteczna

Niepoprawna pisownia