Poprawna pisownia

oddziałuje

Poprawna pisownia, znaczenie: oddziałuje oznacza, że coś ma wpływ na jakąś rzecz, skutkuje czymś, wpływa, skłania do konkretnych zachowań. Terminu tego często używa się w nomenklaturze chemicznej do opisu zachodzących reakcji, jak również w innych naukach np. fizyce – w tym wypadku głównie do opisu wzajemnie oddziałujących sił. Forma odziaływuje uważana jest za błędną, jednakże często się ją spotyka. Wynika to prawdopodobnie z przejęzyczenia lub próby łączenia wyrazów oddziałuje i oddziaływa w jeden wyraz.

Przykłady poprawnej pisowni

Być może ta substancja oddziałuje na jakiś metal. Sprawdzimy to.
W kosmosie możemy zauważyć, że wiele rzeczy na siebie oddziałuje.
W szkole uczymy się oddziaływań różnych substancji. Wydaje mi się to bardzo ciekawe.

Poprawna pisownia

oddziaływa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

oddziaływuje

Niepoprawna pisownia