Poprawna pisownia

wyżerka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyszerka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyrzerka

Niepoprawna pisownia