Poprawna pisownia

quasi

Poprawna pisownia, znaczenie: cząstka quasi- powinna być zapisywana przez s, zgodnie ze swoją oryginalną formą. Jest to cząstka pochodząca z języka łacińskiego, w którym oznacza niby, jakby. W tym samym znaczeniu wykorzystywana jest w języku polskim, gdyż zapożyczenia powinny być zapisywane zgodnie ze swoimi pierwotnymi wersjami.
Cząstkę quasi- umieszcza się na początku wyrazu, zapisując je z łącznikiem. Oznacza, iż dany przedmiot jest po części tym, co wskazuje nazwa, lub nie jest tym w ogóle, a jedynie to przypomina.

Przykłady poprawnej pisowni

Z niego jest quasi-Polak, posiada wielu zagranicznych przodków i ledwo mówi w naszym języku.
Astrologia przez niektóre osoby postrzegana jest jako quasi-nauka, ale według mnie to tylko zabawa.
W fizyce występuje pojęcie quasi-cząstki, pozwalające na uproszczenie zawiłych zagadnień.


Niepoprawna pisownia

quazi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kłasi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kłazi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

qóasi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kuasi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kuazi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

quassi

Niepoprawna pisownia