Poprawna pisownia

mój

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo mój powinno być zapisywane przez ó. Jest to związane z pokrewnymi słowami, takimi jak moja, które zawierają literę o. Wymiana samogłosek ó na o decyduje o pisowni zaimka mój.
Wyraz mój oznacza mężczyznę, który jest związany z osobą mówiącą poprzez pokrewieństwo, związki przyjacielskie lub inne ważne więzy. Może odnosić się także do przedmiotu rodzaju męskiego, który należy do mówiącego.

Przykłady poprawnej pisowni

Oddaj mi mój zeszyt, mam tam mnóstwo notatek, które są mi potrzebne na kolejną lekcję!
Mój tata był wczoraj w szkole, aby załatwić kilka rzeczy, przez co dowiedział się o moich ocenach.
Mój starszy brat jest już na politechnice, a siostra idzie w przyszłym roku na studia na uniwersytecie.


Niepoprawna pisownia

muj

Niepoprawna pisownia