Niepoprawna pisownia

średniozaawansowany

Niepoprawna pisownia, mimo tego, że niektóre źródła uznają tę pisownię za poprawną, nie jest ona przez nas rekomendowana.


Poprawna pisownia

średnio zaawansowany

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyrażenie, którego używamy w stosunku do osoby średnio, umiarkowanie w czymś biegłej. Może to być dziedzina wiedzy, zdolność do czegoś lub jakaś umiejętność. Termin ten może również być zastosowany do określenia stopnia trudności na przykład testu, jest to poziom wyższy niż podstawowy.
Pisownia tego wyrażenia uzasadniona jest przez konkretną regułę. Mówi ona, iż zestawienia, czyli w tym przypadku połączenie przysłówka (średnio) z przymiotnikiem (zaawansowany), który jest określany przez ten przysłówek, należy zapisywać oddzielnie i tak też jest w przypadku zwrotu średnio zaawansowany. Błędy w pisowni i próby zapisu łącznego mogą wynikać ze skojarzenia z wyrazem intermediate, czyli jego angielskim odpowiednikiem, który rzeczywiście należy pisać łącznie. Oczywistym jest jednak, że należy tutaj trzymać się zasad obowiązujących w języku polskim.

Przykłady poprawnej pisowni

Po dwóch latach ćwiczeń mogę powiedzieć, że jestem już średnio zaawansowanym pianistą.
Testy z poziomu podstawowego są już dla nas zbyt proste, pora na poziom średnio zaawansowany.
Po tylu latach pracy w zawodzie ciągle jest w najlepszym wypadku średnio zaawansowanym lekarzem.


Niepoprawna pisownia

średnio-zaawansowany

Niepoprawna pisownia