Przeze mnie piszemy tylko i wyłącznie jako dwa słowa (rozłącznie). Przedstawiona pisownia łączna jest w związku z tym błędem językowym.

Niepoprawna pisownia

przezemnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przeze mnie

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zwrot, który mówi, że coś wydarzyło się z mojej winy, że jestem czegoś sprawcą, coś zadziało się ze względu na mnie. Warto zwrócić uwagę, że posiada on nacechowanie raczej negatywne, kiedy to pozytywnie nacechowany jest zwrot dzięki mnie.
Przeze mnie to wyrażenie przyimkowe, czyli konstrukcja łącząca przyimek (tutaj: przeze) z inną częścią mowy, w tym przypadku z zaimkiem osobowym mnie. W języku polskim obowiązuje zasada, nakazująca zapisywanie osobno większości wyrażeń przyimkowych i dotyczy ona również powyższego zwrotu.
Ciekawostką jest fakt, że w wyrażeniu tym występuje forma przyimka przez z dodaną końcówką -e. Dzieje się tak wyłącznie w tej konkretnej kolokacji. Należy zatem zapamiętać, że wszelkiego rodzaju próby uproszczenia tego wyrazu do formy przez są w tym przypadku błędem.

Przykłady poprawnej pisowni

To przeze mnie moja mama spóźniła się do pracy – siedziałam rano zbyt długo w łazience.
Bardzo przepraszam, jeżeli to przeze mnie spotkała Cię ta przykrość.
To przeze mnie w domu nie ma mleka. Wypiłam wczoraj resztkę i zapomniałam kupić kolejny karton.


Niepoprawna pisownia

przezmnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przez mnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszezemnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszeze mnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżezemnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżeze mnie

Niepoprawna pisownia