Niepoprawna pisownia

nadwyraz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nad wyraz

Poprawna pisownia