Niepoprawna pisownia

nadwyraz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nad wyraz

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot nad wyraz posiada wiele synonimów, na przykład: bez miary, bardzo, niebywale, bezgranicznie. Nad wyraz oznacza, że coś lub ktoś jest wyjątkowy. Oznacza też wysoki stopień jakiegoś zjawiska lub cechy.
Nad wyraz poprawnie zapisujemy rozłącznie. Jest to wyrażenie przyimkowe, które składa się z przyimka oraz rzeczownika. Zgodnie z zasadami języka polskiego, takie wyrażenia zawsze zapisywane są oddzielnie: przyimek jest oddzielony od rzeczownika, zaimka, przysłówka, liczebnika lub przymiotnika.

Przykłady poprawnej pisowni

To był nad wyraz niesamowity wyczyn, mam nadzieję, że zostanie zapamiętany na długo.
Nad wyraz się tym przejmujesz, zamiast tego, zajmij się rzeczami, na które rzeczywiście masz jakiś wpływ.
Jesteś chyba nad wyraz w to zaangażowany, a nie powinieneś wtrącać się w sprawy cudzej rodziny.