Poprawna pisownia

nastraja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na straja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naztraja

Niepoprawna pisownia